Privacyverklaring

NDW Group respecteert de privacy van bezoekers van de website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw informatie gebruiken om een snelle en gemakkelijke levering van informatie mogelijk te maken.

COOKIES

Sommige toepassingen kunnen worden gemaakt met cookies. Een cookie is een klein tekstbestand met informatie over de gebruiker, dat naar de harde schijf van de gebruiker wordt overgebracht. De cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Als de gebruiker de browser sluit, wordt het cookie verwijderd. We gebruiken cookies om de tijd van de bezoeker te besparen. Als de gebruiker en/of het lid cookies weigert in de instellingen van hun browser, kunnen ze nog steeds gebruikmaken van de website.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

NDW Group verzamelt geen unieke informatie over u (zoals uw naam, e-mailadres, enz.), tenzij u deze informatie uitdrukkelijk en bewust verstrekt. NDW Group noteert en bewaart informatie zoals tijd, browsertype, browsertaal en IP-adres van elk bezoek. Deze informatie wordt gebruikt om onze gegevens te controleren en onze gebruikers relevantere diensten te bieden. Bijvoorbeeld, NDW Group kan uw IP-adres of browsertype gebruiken voor verdere ontwikkeling van de website.

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Als u reageert via het e-mailformulier, vragen we u om uw naam, adres en e-mailadres. We zullen deze gegevens gebruiken om u de gevraagde informatie of aanbieding te sturen.

We zullen uw informatie soms gebruiken om u op de hoogte te stellen van verbeteringen aan de website, speciale aanbiedingen en kortingen. Als u hier niet in geïnteresseerd bent, laat het ons dan weten via e-mail.

NDW Group zal er alles aan doen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen indringers van derden. NDW Group voldoet aan recente richtlijnen van de overheid en relevante organisaties die zich inzetten voor privacybescherming.

Google Analytics

​NDW Group maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om NDW Group te helpen analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten te maken over de websiteactiviteit voor NDW Group en andere diensten aan te bieden die verband houden met websiteactiviteit en internetgebruik. Google kan deze informatie delen met derden als de wet Google hiertoe verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere informatie waarover Google beschikt, en zal deze zelfs anoniem opslaan.

Zoals eerder vermeld, kunt u uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer er een cookie wordt geplaatst, en u kunt ook het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Als u dit doet, is het echter mogelijk dat u sommige delen van de website niet kunt gebruiken.

VEILIGHEID EN BEWARINGSPERIODE

​De persoonlijke informatie die via deze website wordt verzameld, is beveiligd met de gangbare technieken.

NDW Group gebruikt de andere persoonlijke informatie zolang u gebruik maakt van de diensten van NDW Group of zolang de wet dit voorschrijft. NDW Group kan de persoonlijke informatie langer opslaan indien er omstandigheden zijn die dit noodzakelijk maken.

INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

U kunt een specifiek verzoek indienen bij NDW Group om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om dit te doen, kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres op de contactpagina. In uw verzoek dient u zo nauwkeurig mogelijk aan te geven op welke persoonlijke informatie u doelt. Op basis van uw verzoek sturen wij u een e-mail met informatie over de verdere procedure.

In principe zal NDW Group binnen vier weken reageren op een verzoek om inzage of correctie. Als het een verzoek om verwijdering betreft, zal NDW Group de betreffende persoonlijke informatie zo snel mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet voorschrijft dat de betreffende persoonlijke informatie moet worden bewaard of (andere) dwingende redenen bestaan om het verwijderen van de informatie te weerstaan. Nadat u een verzoek tot verwijdering heeft ingediend, stuurt NDW Group u een bevestiging. Als NDW Group de betreffende informatie niet (gedeeltelijk) heeft verwijderd, stuurt NDW Group de bezoeker een bericht om uit te leggen waarom ze niet aan het verzoek kunnen voldoen (volledig).

Als NDW Group niet (volledig) kan bepalen op welke persoonlijke informatie een verzoek om inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan NDW Group de bezoeker vragen om hun verzoek (verder) te specificeren. NDW Group zal de uitvoering van het verzoek opschorten totdat de bezoeker NDW Group de (verdere) specificatie heeft verstrekt.